Scientific Name: 
Acrobates pygmaeus
Phylum: 
CHORDATA
Species class: 
Mammalia
Order: 
DIPROTODONTIA
Genus: 
Acrobates
Species: 
pygmaeus
Region: 
Zoo location: